Przeskocz do treści

Materiały do wykorzystania przez nauczycieli w codziennej pracy

Szanowni Państwo

prezentujemy materiały do wykorzystania przez nauczycieli w celu wspierania procesu rozwijania i doskonalenia kompetencji.

Zaproponowane rozwiązania z pewnością pomogą Państwu usprawnić proces:
a) opracowania atrakcyjnych materiałów dydaktycznych do:

  • pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
  • prowadzenia warsztatów,
  • prowadzenia spotkań w zespołach zadaniowych,
  • prowadzenia spotkań z rodzicami,

b) sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
c) pozyskiwania informacji zwrotnych od uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych respondentów,
d) rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów.

Proponowane narzędzia

1. Narzędzie Wycinanie

Narzędzie to jest dostępne w systemie Windows. Przy jego pomocy utworzysz kopię elementu ekranu. Zapiszesz do pliku lub bezpośrednio skopiujesz do edytowanego dokumentu. Więcej w PDF

2. TechSmitch Capture (wcześniejszy Jing)

Darmowy program, w którym w szybki i prosty sposób wykonasz zrzuty ekranu oraz dodasz do nich napisy, ramki i podświetlenia obszarów. Więcej w PDF

3. Dropbox

Bezpłatne miejsce do przechowywania i udostępniania materiałów do zajęć w chmurze. Więcej i jeszcze więcej

4. Dysk Google

Bezpłatny obszar do przechowywania i edytowania dokumentów w chmurze. Znajdziesz tu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji. Więcej PDF

5. Formularze Google

Przy użyciu Formularza Google stworzysz test. Jako jego autor będziesz miał dostęp do podstawowych statystyk i wykresów. Uczniowie po wykonaniu testu, otrzymają informację o liczbie uzyskanych punktów oraz podgląd udzielanych odpowiedzi. Więcej PDF

6. Interankiety.pl

Narzędzie do zbierania danych, tworzenia formularzy, ankiet, testów lub quizów. Przy jego pomocy sprawdzisz wiedzę oraz szybko zestawisz i opracujesz wyniki. Więcej PDF

7. Przetwarzanie plików PDF: strona I Love PDF  

Narzędzie do przetwarzania plików PDF działające w trybie Online. Prosta praca polegająca na:(i) wybraniu operacji na PDF-e (ii) przesłanie PDF-a lub innego pliku (iii) Pobranie wyniku. Znacząco upraszcza pracę przy konwersji PDF-a na format Worda ( także tabele), obracaniu skanowanych PDF-ów, wycinaniu jedynie interesujących stron czy łączniu wielu dokumentów w jeden.

Że zacytuję tekst ze strony :" Wszystkie narzędzia do edycji plików PDF w jednym miejscu. W zasięgu ręki masz wszystkie narzędzia do edytowania plików PDF. Są darmowe i łatwe w użyciu! Scalaj, dziel, kompresuj, konwertuj, obracaj, usuwaj zabezpieczenia i dodawaj znaki wodne do PDF-ów w kilka kliknięć."

https://www.ilovepdf.com/pl

7. Lightscreen - wideoporadnik

Poradnik dotyczący oprogramowania do tworzenia zrzutów ekranowych. Wg autora o wiele poręczniejszego niż wbudowane w system Windows narzędzie "wycinanie". Znacząco przyśpiesz pracę w tworzeniu materiałów elektronicznych na potrzeby nauki zdalnej. Więcej ...

8. Projektowanie uniwersalne

Tekst poświęcony jest głównym zasadom obsługi osób z niepełnosprawnościami. Część pierwsza opracowania dotyczy charakterystyki osób z niepełnosprawnością ruchową, z dysfunkcją wzroku i słuchu. Omówione zostają bariery i przeszkody w ich funkcjonowaniu. Wyszczególnione są także główne zasady postępowania z osobami z ww. rodzajami niepełnosprawności. Część druga omawia ideę projektowania uniwersalnego oraz wskazuje na możliwości projektowania przestrzeni życia publicznego dostępnej dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Inne artykuły: