Przeskocz do treści

Badania, raporty

2018/2019


W kierunku inkluzji społecznej - potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok

W kierunku inkluzji społecznej - potrzeby osób z niepełnosprawnościa w mieście Białystok
Pełna treść raportu - PDF Download

Celem ogólnym badań było zdiagnozowanie potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością mieszkających w mieście Białystok w różnych aspektach życia codziennego i społecznego. Cele szczegółowe pracy badawczej zostały określone następująco:

Cele poznawcze:

 • rozpoznanie trudności, problemów, jakie napotykają osoby z  niepełnosprawnością w życiu codziennym, w obszarze rehabilitacji, edukacji, pracy zawodowej oraz w relacjach z osobami pełnosprawnymi;
 • zdiagnozowanie zasobów i ograniczeń środowiskowej sieci wsparcia
  osób z niepełnosprawnością.

Cel praktyczny: opracowanie, na podstawie uzyskanych wyników badań, propozycji konkretnych działań, inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich funkcjonowania społecznego w środowisku lokalnym.

Pobierz raport w pliku PDF


Ewaluacja strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Białegostoku

Ewaluacja strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Białegostoku
Pełna treść raportu - PDF Download

Cele badania

Głównym celem badania była – zgodnie z zapisami analizowanego dokumentu – ocena procesu wdrażania Strategii w odniesieniu do 7 celów, które w niej sformułowano, tj.:

 • Rodzina (jako środowisko rozwoju)
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Lokalny rynek pracy
 • Ochrona zdrowia i problemy uzależnień
 • Polityka mieszkaniowa
 • Świadomość i aktywność społeczna mieszkańców
 • Społeczne wsparcie i integracja środowiska lokalnego

Pobierz raport w pliku PDF