Przeskocz do treści

Zakres pracy

Prowadzenie konsultacji dotyczących w szczególności następujących zagadnień:

  • pomiaru dydaktycznego, konstruowanie i standaryzowanie testów dydaktycznych,
  • przygotowywania raportów dla JST,
  • diagnozowanie potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących w zakresie pomiaru osiągnięć szkolnych i ewaluacji;
  • prowadzenie zleconych badań osiągnięć szkolnych, analiz wyników oraz wykorzystywanie wyników do tworzenia planów i programów naprawczych;
  • doradztwo dla nauczycieli w zakresie konstrukcji testów dydaktycznych i analizy wyników nauczania;

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie badania w białostockich szkołach należy zgłaszać na e-mail: j.mantur@bce.ed.pl , telefonicznie: tel. 085 651 58 55,  lub bezpośrednio w siedzibie  Pracowni na ulicy Ciepłej 32 w Białymstoku.