Przeskocz do treści

Pracownicy

Jerzy Mantur pracownia@ckubialystok.pl
85 651 58 55, w. 40
Kierownik konsultant ds. ewaluacji i pomiaru dydaktycznego; konsultant ds. przedmiotów humanistycznych
Anna Jankowska konsultant ds. przedmiotów ścisłych i informatyki
Elżbieta Leszczyńska-Kakareko konsultant ds. informatyki i kształcenia zawodowego
Joanna Malinowska konsultant ds. matematyczno - przyrodniczych
Justyna Myślińska konsultant ds. matematyczno-przyrodniczych
Karol Urbański konsultant ds. przedmiotów humanistycznych
Sylwia Gejdel specjalista ds. socjologii
Konrad Górnicki specjalista ds. administracji