Przeskocz do treści

„Styl życia młodzieży Białegostoku” edycja 2019

Projekt badawczy realizowany jest przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,  zlecony przez Prezydenta miasta  Białegostoku.  Dotyczy problematyki zagrożeń wynikających ze stylu życia preferowanego młodzież białostockich szkół.

Główne cele  badania to:

 • wskazanie, które style życia młodych ludzi (lub ich elementy) sprzyjają wzrostowi zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych;
 • wskazanie, które postawy uczniów względem nauczycieli wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie środowiska szkolnego;
 • wskazanie zależności między oceną atmosfery panującej w domu a prowadzeniem przez nią zdrowego stylu życia;
 • ukazanie skali zjawiska przemocy w środowisku rodzinnym i jej skutków;
 • sformułowanie charakterystyki ucznia białostockiej szkoły za pomocą profilu oraz preferowanych wartości, a także wskazanie różnic w kondycji psychicznej, jakie ujawniły się w podziale na płeć.

Badanie obejmuje następujące obszary:

 • sposoby spędzania wolnego czasu,
 • wpływu środowiska szkolnego,
 • aksjologiczne orientacje uczniów,
 • kondycję psychiczną i zadowolenia z życia,
 • zjawisko przemocy w rodzinie,
 • sytuację materialną,
 • wykształcenia i zatrudnienie rodziców badanych uczniów,
 • procesy  wychowania i socjalizacji
 • stosowanie używek  przez młodzież szkolną.