Turniej Wiedzy o Zawodach XI PDF Drukuj Email

Wyniki XI Turnieju Wiedzy o Zawodach

Wyniki turnieju

 

W XI edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach nagrodzono trzy filmy o tematyce zawodoznawczej. Pierwsze miejsce zajął film z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, drugie z Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Bryły w Białymstoku, a trzecie film z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Podsumowanie Xi edycji Turneju  Wiedzy o Zawodach oraz wręczenie nagród odbyło się w 27 maja 2019 roku  siedzibie  Politechniki Białostockiej.

 

Finał turnieju

 

Finał Turnieju odbył się 9 maja 2019. w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5 o godz. 9:00.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w Turnieju.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dyrekcji szkół oraz opiekunów, którzy włożyli trud w przygotowanie uczniów do Turnieju.

 

Zwycięski film dotyczący kształcenia w zawodzie/zawodach przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

 

XI Edycja Turnieju Wiedzy o Zawodach 2019

   pt „Szkoła-Nauka-Zawód-Pracodawca-Spełnienie marzeń”

 

Celem konkursu jest:

•promocja szkoły w kontekście wyboru zawodu przez uczniów jako przyszłych uczestników rynku pracy.

•przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Cele szczegółowe
• rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych kwalifikacjach,
• kształtowanie umiejętności autoprezentacji i tworzenia filmów,
• podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
• promocja Białegostoku oraz lokalnego rynku pracy,
• promocja świadomej, amatorskiej twórczości filmowej.

 

Więcej informacji na temat Turnieju zamieszczono w regulaminie.

Szanowni Państwo

Z przyczyn organizacyjnych wyniki zostaną podane 9 maja 2019.

Przepraszamy za zmiany.

Organizatorzy

Regulamin Turnieju

Formularz zgłoszenia