Jerzy Mantur
Kierownik konsultant ds. ewaluacji i pomiaru dydaktycznego; konsultant ds. przedmiotów humanistycznych(historia, WOS) - 18/18 etatu

Adres:
j.mantur@ckubialystok.pl

Telefon: 085 651 58 55, w. 36