Galerie
Finał VI Edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy 31 marca 2017
Finał IX Edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach 30 marca 2017
„Postawy i respektowane normy społeczne”
Konferencja przedstawiająca wyniki badań socjologicznych 15 kwietnia 2016 r.
Finał V Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy 18 marca 2016 r.
Finał VIII Turnieju Wiedzy o Zawodach 17 marca 2016 r.
Finał Olimpiady 4 grudnia 2015 r.
Finał turnieju 19 marca 2015 r.
Finał Olimpiady Tematycznej "Tradycje powstań narodowowyzwoleńczych
na Podlasiu 1794 – 1945” - 05.12.2014r.
Impreza promocyjna z okazji 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Finał turnieju 21 marca 2014 r.
Podlaskie Targi Edukacyjne zorganizowane w budynku Klubu Rozrywki Krąg w Białymstoku.
Jak efektywnie kształcić w kontekście zmian w nowej
formule egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Jak skutecznie organizować proces dydaktyczny
w przedmiotach ścisłych w korelacji z matematyką.
"Moja nowa szkoła" 28 kwietnia 2013
Rola i miejsce ewaluacji wewnętrznej w systemie poprawy jakości pracy szkół
Finał turnieju 16 marca 2011 r.