Zrealizowane badania w II sem. 2011/2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Emilia Gościewska   
Poniedziałek, 03 Wrzesień 2012 12:06
Zakres badania Instytucje
Badanie losów absolwentów CKU (badanie pilotażowe) CKU
Diagnoza procesu dydaktycznego CKU  CKU 
Taksonomia celów z matematyki - warsztaty SP, PG, szkoły ponadgimnazjalne
Losy absolwentów UwB - pilotaż UwB
Diagnoza procesu dydaktycznego ZS nr 2 nauczyciele ZS nr 2
Diagnoza procesu dydaktycznego ZS nr 2 pedagog ZS nr 2
Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z VI 2011r. (szkolenie KPZ) ZSG
Szkolenie dotyczące wprowadzania wyników próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka angielskiego do arkuszy w Excelu ZSOiT w Białymstoku
Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - technik technologii żywności ZSP Nr 1 w Białymstoku
IV Turniej Wiedzy o Zawodac  szkoły gimnazjalne
IV Turniej Wiedzy o Zawodach  szkoły ponadgimnazjalne
Diagnoza - j. rosyjski 1ULO1C/p CKU
Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie - ewaluacja projektu raport (ocena jakości prowadzonych dzialań edukacyjnych na kierunku florysta) CKU
Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie - ewaluacja projektu raport (ocena jakości prowadzonych dzialań edukacyjnych na kierunku t. BHP) CKU
Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie - wywiad pogłębiony (sluchacze florysta i t. BHP) CKU
Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie - raport (sluchacze florysta i t. BHP) CKU
Diagnoza wstępna z języka rosyjskiego 1ULO1c-p  CKU 
Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - technik technologii żywności CKU w Białymstoku
Szkolenie rady pedagogicznej - szkolenie z FlashAligatora SP nr 16
Szkolenie rady pedagogicznej - szkolenie z FlashAligatora, e-learning SP nr 16
Szkolenie rady pedagogicznej - Joomla SP nr 16
Sprawdzian z przyrody dla klas piątych SP 19 SP nr 19
Sprawdzian w klasie IV (po I półroczu) SP Nr 19 w Białymstoku
Badanie dotyczące pracy świetlicy szkolnej SP 26 (badanie uczniów, nauczycieli, wychowawców) SP nr 26
Analiza standaryzacyjna zadań z matematyki - warsztaty SP, PG, szkoły ponadgimnazjalne
Próbny egzamin maturalny z matematyki (OKE w Łomży) XIV LO w Białymstoku
Egzamin próbny- t. spedytor ZSP Nr 2
Egzamin próbny- t. organizacji usług gastronomicznych ZSP Nr 2
Egzamin próbny- kelner ZSP Nr 2
Analiza wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalif zawodowe w kontekście osiągnięć szkolnych  (szkolenie KPZ) ZSP1
Egzamin próbny- t. technologii drewna ZST
Egzamin próbny- t. mechanik ZST
Egzamin próbny- t. organizacji usług gastronomicznych ZST
Egzamin próbny- t. hotelarstwa ZST
Egzamin próbny- t. informatyk ZSTiO
Egzamin próbny- t. obsługi turystycznej ZSTiO
Egzamin próbny- t. technologii odzieży ZSTiO
Egzamin próbny- t. budownictwa ZSZ Nr 5
Ewaluacja w szkołach ponadgimnazjalnych podczas "Tygodnia na Rzecz Kariery" (badanie uczniów, rodziców, pracodawców)  
Turniej Wiedzy o Zawodach (etap II finał)  
Test kompetencji informatycznych  
Diagnoza - j. angielski 1ULO1a/p CKU
Diagnoza - j. angielski 1ULO1b/p CKU
Diagnoza - j. polski 1ULO1 CKU
Diagnoza - j. polski 1ULO1c/p CKU
Diagnoza matematyka 1ULO1a/p, 1ULO1b, 1ULO1c/p CKU
Diagnoza - j. polski 1ULO1b CKU
Diagnoza - j. polski 1ULO1a CKU
Egzamin próbny - florysta sem. IV CKU
Egzamin próbny - technik rolnik sem. IV CKU
Egzamin próbny - technik informatyk sem. IV (cz. II) CKU
Egzamin próbny - technik prac biurowych sem. IV (cz. II) CKU
Egzamin próbny - technik bhp sem. III (cz. II) CKU
Egzamin próbny - technik cyfrowych procesów graficznych sem IV (cz. II) CKU
Egzamin próbny - technik cyfrowych procesów graficznych sem III (cz. II) CKU
Szkolenie rady pedagogicznej, pomiar dydaktyczny PG1
Przygotowanie zadań do wymagań z matematyki - warsztaty SP, PG, szkoły ponadgimnazjalne
Próbny egzamin zawodowy, w zawodach, kucharz, kelner, t. org. usł. gastr.  ZSG
Diagnoza procesu dydaktycznego z WF ZSG
Analiza wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalif zawod w kontekście osiągnięć szkolnych     (szkolenie KPZ) ZSG
Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - kelner, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych ZSG w Białymstoku
Matura próbna z matematyki w klasach czwartych ZSOiT ZSOiT
Matura próbna z matematyki w klasach trzecich ZSOiT ZSOiT
Egzamin próbny- kucharz małej gastronomii ZSP Nr 2
Egzamin próbny- cukiernik ZSP Nr 2
Analiza wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalif zawod w kontekście osiągnięć szkolnych     (szkolenie KPZ) ZSTiO
Egzamin próbny- kucharz małej gastronomii ZSZ Nr 5
Egzamin próbny- technolog robót wykończeniowych w budownictwie ZSZ Nr 5
egzamin pisemny t. BHP 1SP2d CKU
egzamin pisemny t. BHP 2SP3d CKU
ewaluacja wewnętrzna CKU
ewaluacja wewnętrzna, obszar: promowana jest wartość edukacji CKU
Diagnoza - historia 1LO1 CKU
Diagnoza - historia 1ULO1 CKU
Diagnoza - j. angielski 1LO1 CKU
Diagnoza - j. angielski 1ULO1 CKU
Diagnoza - j. polski 1LO1 CKU
Diagnoza - j. rosyjski 2ULO4 CKU
Losy absolwentów CKU CKU
Diagnoza - WOS 3TU6, 2ULO4b, 3LO6 CKU
Ankieta - przedszkola, badanie pilotażowe DSS UM
Sprawdzian z matematyki dla klas drugich PG 5 PG nr 5
Sprawdzian z matematyki dla klas pierwszych PG 5 PG nr 5
Sprawdzian z nauk przyrodniczych dla klas drugich PG 5 PG nr 5
Sprawdzian z nauk przyrodniczych dla klas pierwszych PG 5 PG nr 5
angielski klasa pierwsza podstawowy PG nr 5
angielski klasa pierwsza rozszerzony PG nr 5
angielski klasa druga rozszerzony PG nr 5
angielski klasa druga podstawowy PG nr 5
historia klasa pierwsza PG nr 5
historia klasa druga PG nr 5
Diagnoza wstępna SP 16 SP nr 16
Diagnoza wstępna SP 19 SP nr 19
Diagnoza wstępna SP 20 SP nr 20 
Diagnoza wstępna SP 29 SP nr 29
Diagnoza wstępna SP 8 SP nr 8
Analiza przygotowanych zadań - warsztaty SP, PG, szkoły ponadgimnazjalne
Szkolenie rady pedagogicznej - pomiar dydaktyczny SP16
Szkolenie rady pedagogicznej - zastosowanie programu excel w praktyce SP16
Losy absolwentów UwB UwB
Losy absolwentów ZSE ZSE
Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - cukiernik, kucharz małej gastronomii ZSG w Białymstoku
Diagnoza - j. angielski 3LO6 CKU
Diagnoza - j. angielski TU6 CKU
Diagnoza - matematyka, 1LO1 CKU
Diagnoza - matematyka, 1ULO1 CKU
Diagnoza - j. angielski 1LO2a/p CKU
Diagnoza - j. angielski ULO4 CKU
Diagnoza - j. rosyjski 2ULO3 CKU
Diagnoza - j. rosyjski 1ULO1c/p CKU
Diagnoza - j. rosyjski 1ULO2f/p CKU
Diagnoza - j. rosyjski 1ULO2e/p CKU
Diagnoza - j. polski 1LO1 CKU
Diagnoza - j. polski 1ULO1c/p CKU
Diagnoza - j. polski 1ULO1 CKU
Diagnoza - j. polski 1TU2SDM CKU
Diagnoza - j. polski 1ULO2b/p CKU
Diagnoza - j. polski 1ULO2c/p CKU
Diagnoza - j. polski 1LO2 CKU
Próbny egzamin maturalny z języka polskiego (semestr 2ULO4b) CKU w Białymstoku
Sprawdzian z języka polskiego dla klas drugich PG 5 PG nr 5
Sprawdzian z języka polskiego dla klas pierwszych PG 5 PG nr 5
Konferencja Styl życia młodzieży Białegostoku szkoły i placówki miasta Białegostoku
Konferencja Ewaluacja wewnętrzna w szkole szkoły i placówki miasta Białegostoku
Badanie losów absolwentów WSFiZ w Białymstku WSFiZ
Matura próbna z matematyki w ZSG ZSG
Analiza wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalif zawod ZSG
Analiza wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalif zawod w kontekście osiągnięć szkolnych     (szkolenie KPZ) ZSP2
Analiza wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalif zawod w kontekście osiągnięć szkolnych     (szkolenie KPZ) ZST
Analiza wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalif zawod ZSZ5
Kurs e-learningowy - excel szkoły i placówki miasta Białegostoku
Kurs e-learningowy - Joomla szkoły i placówki miasta Białegostoku
Diagnoza procesu dydaktycznego CKU
Diagnoza  - geografia 2ULO3 CKU
Diagnoza - geografia 2TU4SiM CKU
Diagnoza - j. angielski ULO2 CKU
Diagnoza - j. angielski LO5 CKU
Diagnoza - j. angielski LO3 CKU
Diagnoza - j. angielski 1ULO1 CKU
Diagnoza - j. angielski 1LO2 CKU
Diagnoza - j. angielski 2ULO3 CKU
Diagnoza - j. angielski 1ULO2b/p CKU
Diagnoza - matematyka 2ULO3 CKU
Diagnoza - j. angielski 1TU2 CKU
Diagnoza - j. angielski 1LO1 CKU
Diagnoza - j. angielski TU4 CKU
Diagnoza - j. angielski 2LO4 CKU
RAZEM10234 badanych
Zmieniony ( Poniedziałek, 03 Wrzesień 2012 12:51 )