Przeskocz do treści

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji

Charakterystyka Pracowni

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji jest edukacyjno-badawczą jednostką organizacyjną Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku powstałą w 2009 roku mocą decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 marca 2009 roku. Działania Pracowni skierowane są głównie na problematykę edukacji w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Podstawowa działalność:

  • Badania na potrzeby JST (UM Białystok) oraz instytucji rynku pracy wspomagające kreowaniu lokalnej polityki w zakresie edukacji i rynku pracy.
  • Wspieranie szkół i placówek w tworzeniu i modyfikacji nauczycielskiego systemu kształcenia oraz wspieranie nauczycieli i uczniów w zakresie przygotowania do egzaminów zewnętrznych.
  • Typowe badania dotyczące rynku pracy to oczywiście pomiary preferencji zawodowych uczniów/absolwentów szkół zawodowych oraz oczekiwania pracodawców. Rekomendacje płynące z takich badań służą określeniu grup docelowych, identyfikacji optymalnych sposobów komunikowania systemu edukacji z rynkiem pracy.

Zakres pracy