Przeskocz do treści

Charakterystyka Pracowni

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji jest edukacyjno-badawczą jednostką organizacyjną Centrum Kształcenia Ustawicznego Białostockiego Centrum Edukacji powstałą w 2009 roku mocą decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 marca 2009 roku. Działania Pracowni skierowane są głównie na problematykę edukacji w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Do zadań Pracowni należy:

 • diagnoza uwarunkowań wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
 • diagnoza problemów edukacyjnych i społecznych w kontekście procesu edukacyjnego;
 • opracowywanie i wydawania materiałów dydaktycznych;
 • prowadzenie badań, analiz i tworzenie raportów dotyczących przebiegu procesu edukacyjnego oraz wyników w nauce uzyskiwanych przez uczniów i słuchaczy;
 • prowadzenie badań, analiz i tworzenie raportów dotyczących problemów społecznych związanych z dostępem do edukacji i pokonywaniem kolejnych etapów edukacji;
 • publikacja i upowszechnianie analiz i raportów;
 • partnerstwo w zakresie kreowania polityki oświatowej miasta Białegostoku i regionu;
 • doskonalenie nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozy edukacyjnej;
 • współpraca z instytucjami, pracodawcami i innymi podmiotami zakresie realizacji zadań statutowych Centrum;
 • wymiana doświadczeń, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych w miarę możliwości;
 • organizacja i współorganizacja różnych projektów, przedsięwzięć i inicjatyw edukacyjnych, współpracując w tym zakresie z innymi placówkami, bibliotekami, szkołami wyższymi, wydawnictwami, stowarzyszeniami i organizacjami;
 • wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu Centrum i potrzeb organu prowadzącego Centrum.